Arhiv novic

Pričetek javne obravnave novega zakona o dimnikarskih storitvah – Uporabnik bo lahko prosto izbiral dimnikarja z licenco

Ljubljana, 7. 3. 2016 – Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je na novinarski konferenci predstavila predlog Zakona o dimnikarskih storitvah, ki bo danes podan v dvotedensko javno obravnavo. Namen zakona, ki naj bi pričel veljati 1. 1. 2017, je varstvo okolja in premoženja ljudi, požarna varnost ter energetska učinkovitost malih kurilnih naprav. Ena bistvenih novosti predlagane ureditve je možnost proste izbire, skladno s katero ima uporabnik dimnikarskih storitev dolžnost zahtevati dimnikarske storitve in pravico, da si sam izbere dimnikarsko družbo. Zakon se bo po javni obravnavi in preučitvi podanih pripomb, predvidoma konec meseca vložil v vladno proceduro.

več: MOP

Evropski parlament ni zavrnil povišanja dovoljenih izpustov dušikovih oksidov NOx – dizelski avtomobili bodo lahko onesnaževali več

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane v Evropskem parlamentu je predložil evropskim poslancem predlog Resolucije, s katerim bi preprečili sprejetje predpisa, ki ga je predlagala Evropska komisija (EK). EK je v okviru komitološkega postopka (na Tehničnem odboru za motorna vozila (TCMV)), v katerem sodelujejo tudi predstavniki nacionalnih vlad EU, pripravila predpis s katerim se dovoljuje višje emisije NOx.

Evropski parlament je 3. februarja 2016 glasoval s 323 glasovi proti resoluciji, 317 za resolucijo in z 61 vzdržanimi glasovi ter tako omogočil sprejetje predpisa, ki sicer uvaja teste emisij onesnaževal zraka iz avtomobilov v realnih pogojih vožnje, vendar hkrati dovoljuje precej višje emisije dušikovega oksidov (NOx).

EPglasovanjeNOx

Od slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu so proti višjim emisijam iz avtomobilov glasovali poslanci Ivo Vajgl, Igor Šoltes in Tanja Fajon. Poslanci Franc Bogovič, Lojze Peterle, Romana Tomc, Patricija Šulin in Milan Zver pa so glasovali v prid predpisa, ki dovoljuje večje onesnaževanje iz avtomobilov.

SLO-EPglasovanjeNOx

“Sramotno je, da si najmočnejše države v Evropi mislijo, da je vztrajanje pri umazanem dizlu dobro za njihovo avtomobilsko industrijo, medtem ko se državljani zastrupljajo. Evropska komisija in napredni poslanci Evropskega parlamenta so se borili z vsemi sredstvi, da bi preprečili slab rezultat, vendar to ni bilo dovolj za boj proti pritiskom nacionalnih vlad EU.”, je komentiral Greg Archer, direktor za čista vozila pri mednarodni organizaciji Transport & Environment (T&E).

Čeprav od 1. septembra 2015 za vse nove avtomobile velja (emisijska stopnja Euro 6), da v zrak ne smejo izpustiti več kot 80 mg dušikovih oksidov (NOx) na kilometer, pa bo to še naprej veljalo samo za meritve v laboratoriju. Evropski parlament je z zavrnitvijo resolucije mejo izpustov NOx v realnih pogojih vožnje (RDE – Real Driving Emissions) za avtomobile določil pri 168 mg NOx/km, kar je več kot dvakrat toliko kot je bilo dogovorjeno leta 2007 kot del emisijske stopnje EURO 6. Celo od leta 2020 bo še vedno dovoljeno, da avtomobil med testom RDE v zrak izpusti 120 mg NOx/km, kar je 50 odstotkov več od sedanje laboratorijske omejitve.

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane v Evropskem parlamentu je med ostalim opozoril, da:

  • onesnaženje zraka v Uniji vsako leto povzroči več kot 430.000 prezgodnjih smrti, stroške zaradi učinkov onesnaženja na zdravje pa ocenjujejo na 940 milijard EUR letno;
  • so dušikovi oksidi (NOx) med glavnimi onesnaževali zraka, ki med drugim povzročajo pljučni rak, astmo in mnoge druge bolezni dihal, kot tudi degradacijo okolja, na primer zaradi evtrofikacije in zakisljevanja;
  • so izpusti dizelskih vozil na urbanih območjih v Evropi eden glavnih virov dušikovih oksidov;
  • po najnovejši analizi Evropske agencije za okolje emisije NO2 v Evropi povzročijo 75.000 prezgodnjih smrti in 93 % vseh prekoračenj mejnih vrednosti v bližini cest.

Dušikovi oksidi so tudi predhodniki prizemnega ozona in predhodniki sekundarnih delcev.

“Iz tega škandala obstaja samo en izhod in sicer je potrebno leta 2017 narediti pregled fleksibilnosti v novem testu (faktorji skladnosti) in zagotoviti, da so najkasneje do leta 2021 vsi dizelski avtomobili na cesti v skladu s pravili Euro 6. Dokler se to ne zgodi, ne bo nihče dizelskih avtomobilov smatral za čiste in mesta bodo prisiljena, da jih prepovejo, če bodo hotela zagotoviti kakovost zraka v skladu s standardi kakovosti zraka EU.”, je zaključil Greg Archer, direktor za čista vozila pri mednarodni organizaciji Transport & Environment (T&E).

Koristne povezave:

Ozadje afere Volkswagen (dizelska vozila)

Ameriška Agencija za varovanje okolja EPA je septembra 2015 objavila, da je odkrila prevare pri testih emisij Volkswagnovih avtomobilov na dizelski pogon v ZDA. Volkswagen naj bi izdelal računalniški program, ki omeji emisije onesnaževal zraka iz dizelskih vozil v času uradnega testiranja v laboratoriju, med normalno vožnjo pa se omejitev izklopi. Dejanske emisije onesnaževal so zato pri vožnji tudi do 40-krat višje od predpisanih, kar povzroča prekomerno onesnaževanje zunanjega zraka.

Uporaba takšnega programa je prepovedana tudi po evropskih predpisih (Euro 5/6 Uredba 715/2007/ES).
JRC je že leta 2013 opozoril na prevare (str. 45, Box 2: Cycle detection and the use of defeat devices). Nekateri proizvajalci avtomobilov naj bi uporabili t.i. “defeat device”, to je sporno programske opremo, ki zazna kdaj avtomobil testirajo in v tem času prilagodi delovanje motorja, tako da so izpusti dušikovih oksidov v času testiranja precej nižji kot ob normalni vožnji.

Višje emisije onesnaževal zunanjega zraka iz dizelskih vozil dodatno poslabšujejo kakovost zraka v Sloveniji.

Odkritje prevare pri merjenju emisij onesnaževal iz dizelskih vozil je priložnost, da se končno vzpostavi sistem homologacij, ki bo preprečil podobne prevare, in da se čimprej sprejme nova metodologija, ki je v pripravi že več kot štiri leta, za merjenje dejanskih emisij vozil. Nova metodologija bo uvedla nov testni cikel WLTP (World-Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), ki bo bolje odražal realne emisije iz vozil (Real Driving Emissions).

ZAOSTRITEV EMISIJSKIH STANDARDOV NOx ZA DIZELSKA VOZILA NI PRINESEL DEJANSKEGA ZMANJŠANJA EMISIJ
DizelNOxEmisije

Dizelska vozila pri vožnji v realnih razmerah ne dosegajo predpisanih mejnih vrednosti za nekatera onesnaževala zraka. Mejne vrednosti za dušikove okside (NOx) iz dizelskih vozil so se od leta 2000 (EURO 3) do leta 2014 (EURO 6) zmanjšale za 85 %. Dejanske emisije NOx v realnih pogojih vožnje pa so se v tem obdobju zmanjšale le za 40 %. Vir: ICCT.