UKREPI VARSTVA
OKOLJA

  • Kranj
  • Ljubljana
  • Zasavje
  • Novo mesto
  • Celje
  • Maribor
  • Murska sobota

Kranj

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 57/17)

Ljubljana

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 77/17)

Novo mesto

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 49/17)

Celje

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 57/17)

Maribor

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor
(Uradni list RS, št. 57/17)

Murska sobota

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 49/17)

Za doseganje skladnosti z mejnimi vrednostmi za delce PM10 je Vlada Republike Slovenije v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pripravila Načrte za kakovost zunanjega zraka za mestne občine Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto ter zasavske občine: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
Načrti so usmerjeni predvsem v zmanjševanje izpustov zaradi ogrevanja stavb in izpustov cestnega motornega prometa.

Ocena vplivov na zdravje kaže, da bi se ob okvirni prepolovitvi ravni delcev v zraku na teh območjih, pričakovana življenjska doba prebivalstva podaljšala za pol do enega leta.

vir: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR