Ozadje afere Volkswagen (dizelska vozila)

Ameriška Agencija za varovanje okolja EPA je septembra 2015 objavila, da je odkrila prevare pri testih emisij Volkswagnovih avtomobilov na dizelski pogon v ZDA. Volkswagen naj bi izdelal računalniški program, ki omeji emisije onesnaževal zraka iz dizelskih vozil v času uradnega testiranja v laboratoriju, med normalno vožnjo pa se omejitev izklopi. Dejanske emisije onesnaževal so zato pri vožnji tudi do 40-krat višje od predpisanih, kar povzroča prekomerno onesnaževanje zunanjega zraka.

Uporaba takšnega programa je prepovedana tudi po evropskih predpisih (Euro 5/6 Uredba 715/2007/ES).
JRC je že leta 2013 opozoril na prevare (str. 45, Box 2: Cycle detection and the use of defeat devices). Nekateri proizvajalci avtomobilov naj bi uporabili t.i. “defeat device”, to je sporno programske opremo, ki zazna kdaj avtomobil testirajo in v tem času prilagodi delovanje motorja, tako da so izpusti dušikovih oksidov v času testiranja precej nižji kot ob normalni vožnji.

Višje emisije onesnaževal zunanjega zraka iz dizelskih vozil dodatno poslabšujejo kakovost zraka v Sloveniji.

Odkritje prevare pri merjenju emisij onesnaževal iz dizelskih vozil je priložnost, da se končno vzpostavi sistem homologacij, ki bo preprečil podobne prevare, in da se čimprej sprejme nova metodologija, ki je v pripravi že več kot štiri leta, za merjenje dejanskih emisij vozil. Nova metodologija bo uvedla nov testni cikel WLTP (World-Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), ki bo bolje odražal realne emisije iz vozil (Real Driving Emissions).

ZAOSTRITEV EMISIJSKIH STANDARDOV NOx ZA DIZELSKA VOZILA NI PRINESEL DEJANSKEGA ZMANJŠANJA EMISIJ
DizelNOxEmisije

Dizelska vozila pri vožnji v realnih razmerah ne dosegajo predpisanih mejnih vrednosti za nekatera onesnaževala zraka. Mejne vrednosti za dušikove okside (NOx) iz dizelskih vozil so se od leta 2000 (EURO 3) do leta 2014 (EURO 6) zmanjšale za 85 %. Dejanske emisije NOx v realnih pogojih vožnje pa so se v tem obdobju zmanjšale le za 40 %. Vir: ICCT.