VPLIVI ONESNAŽENEGA ZRAKA
NA ZDRAVJE LJUDI

Vplivi na zdravje

Brez kisika lahko človek zdrži brez posledic za zdravje le pet minut, zato je zelo pomembno, kakšen zrak dihamo.
Dolgoročna izpostavljenost onesnaženemu zraku lahko pripeljeta do različnih vplivov na zdravje, ki segajo od manjših vplivov na dihalni sistem do prezgodnje umrljivosti.

ONESNAŽEN ZRAK POVZROČA ALI POSLABŠUJE SRČNO-ŽILNE BOLEZNI, OBOLENJA DIHAL, RAK.

Onesnaženost zraka je prvi okoljski vzrok prezgodnje smrti v EU, saj zaradi onesnaženosti zraka umre desetkrat več ljudi kot v prometnih nesrečah.

Po podatkih OECD bo onesnaženost zraka v mestih do leta 2050 postala glavni okoljski vzrok umrljivosti po vsem svetu, pred onesnaženo vodo in pomanjkanjem sanitarnih storitev. ONESNAŽENOST ZRAKA V EVROPI SKRAJŠUJE PRIČAKOVANO ŽIVLJENJSKO DOBO ZA PRIBLIŽNO 8,6 MESECA NA PREBIVALCA.